Kontakty

Adresa školy: ZŠ Donovalská 1684, 149 00 Praha 4 – Chodov

Telefon: 272 934 191 (hospodářka), 272 929 311 (školní jídelna), ŠD: 607 312 071, 739 990 430

e-mail: info@donovalskazs.cz

www.donovalskazs.cz

Personální obsazení:

Vedení školy: Mgr. Tomáš Marek, ředitel školy, tel. 272 927 911


Mgr. Katarína Jahnová, zástupkyně ředitele, tel. 272 931 176

Mgr. Ondřej Tůma, zástupce ředitele, tel. 272 931 176

Soňa Zemanová, zástupkyně ředitele pro ekon.-správní činnost, tel. 272 931 171


Vedoucí vychovatel ŠD : Tomáš Kiš, tel.: 739 990 430

Hospodářka školy: Marie Purkarová, Veronika Kriegerová, tel.: 272 934 191

Vedoucí školní jídelny: Pavla Janotová, tel. 272 929 311

Výchovná poradkyně: Mgr. Zuzana Mušková, dipl.ek.; Mgr. Vladimíra Plačková

Metodička prevence: Mgr. Dana Ludvíčková
----------------------------------------------------------------------------------------------