Učivo 


ŘÍJEN  a LISTOPAD učivo :

ČJ- slova nadřazená a podřazená

MATEMATIKA :   NUMERACE DO 40 

       PRVOUKA:   PODZIM: změny v přírodě, práce na poli a na zahradě

                             RODINA : jak se žilo dříve, moje místo v rodině, pomáháme , vztahy v rodině, rodokmen 

ZÁŘÍ učivo:

ČJ-  PSANÍ . Zaměřujeme se na správné tvary písmen, jejich sklon a velikost

Umím napsat všechna písmena z abecedy / zvládám malé a velké psací písmo a velké tiskací/

 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM . Trénujeme hlasité plynulé čtení. Začali jsme ve třídě číst společně knihu :    KOSÍ BRATŘI, o které si pak vyprávíme.  Denně si čtu doma nahlas !


M : numerace do 20

DOPORUČUJI  např. toto DOMÁCÍ PROCVIČOVÁNÍ

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-20-s-prechodem
PRVOUKA- moje prázdniny, cestování s rodiči, letní zážitky